Tag : ฉันไม่มี

โพสต์ รูปและวีดีโอ
หนึ่งเพลงคำถามจากใจผู้ชาย
          มีโอกาสได้ฟังเพลงอยู่เพลงหนึ่ง ชื่อเพลง ”ฉันไม่มี” นอกจากความเพราะของเพลงแล้ว ความน่าสนใจอีกอย่างของเพลงนี้คือ ความคิดเห็นบน YouTube ที่ออกเป็นแนวการตั้งคำถามเกี่ยวกับความรัก จากผู้ชายที่เข้ามาฟังเพลง ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการทิ้งคำถามไว้ให้ผู้หญิงได้เข้า

nannyyou

Back to Top