Tag : คีลอยด์

โพสต์ รูปและวีดีโอ
คีลอยด์ (Keloid)
คีลอยด์ (Keloid) เป็นแผลเป็นนูนที่มีขนาดใหญ่กว่ารอยแผลดั่งเดิมตั้งแต่แรก เกิดตามหลังการบาดเจ็บของผิวหนัง เช่น การผ่าตัด การฉีดวัคซีน การเป็นสิว และการเจาะใบหู ไม่ใช่ทุกคนที่หลังจากมีบาดแผลที่ผิวหนังแล้วจะกลายเป็นคีลอยด์ แต่ในคนที่เคยเป็นคีลอยด์แล้ว ถ้ามีบาดแผลที่ผิวหนังก็จะมีโอกาสเป็นคีลอยด์ได้มากก

prad

Back to Top