Tag : ข่าวสด

โพสต์ รูปและวีดีโอ
ขณะที่รายงานข่าว
----- Forwarded Message ---- From: ead To:

THEPOco

ระบาดหนัก! ข่าว 'ปอ ทฤษฎี' เสียชีวิต เป็นข่าวลวงจากเพจดังปลอม!
ระบาดหนัก! ข่าว 'ปอ ทฤษฎี' เสียชีวิต เป็นข่าวลวงจากเพจดังปลอม!

PJaoiim

  ประกาศเตือนเพจปลอมปล่อยข่าวลือว่า"ปอ"ทฤษฎี สหวงษ์ เสียชีวิตแล้ว!! โดยทางด้านข่าวสด ได้ออกมาปร
Back to Top